NYHEDSBREV

Nr. 20 - 7. juni 2002


Zoologisk Have

I går var hele skolen i Zoologisk Have. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og det blev en rigtig dejlig oplevelse. Eleverne var "blandet" på kryds og tværs, og det gav mulighed for nye oplevelser mellem aldersgrupperne.

Alle elever skulle løse en speciel PACE, som var lavet til de forskellige aldersgrupper. På den måde fik eleverne mange nye oplevelser med dyrene.

Der blev anledning til at se de nye anlæg i Søndermarken, og det er altid dejligt at gense kendte forhold. 

Næste skoleår

Skolens bestyrelse var samlet i går for at drøfte vilkår for det kommende skoleår. Skolens elevtal bliver stort set uændret, og det betyder, at der ikke kommer ret mange nye børn ind på skolen bortset fra de nye børnehaveklasseelever.

Skolepengene stiger med 25,- kr. pr. barn, og der arbejdes med en model for både SFO og Venteordning, som vi beder skolens forældre vælge imellem. Begge ordninger vil fra august koste noget.

Skoledagens rammer bliver som i år. Alle elever skal møde kl. 8:30 og de sidste elever får fri kl. 15. skemaet bliver først klar efter sommerferien, men det vigtigste er også at kende dagens rammer.

Skolens startpakke - men alle relevante oplysninger om det n ye skoleår - udsendes i løbet af den første uge i juli. 

Betaling - også i juli måned

Vi har lavet en opgørelse til forældrene, som sendes hjem med posten i dag. Det vil give alle et overblik over, hvad der er betalt - og hvad der mangler at blive betalt. Opgørelsen er lavet pr. 15. maj 2002. Der kan derfor være lidt usikkerhed på de sidste 3 uger, hvis der er indbetalt i den periode.

Vær opmærksom på, at der også skal betales skolepenge i juli måned. Det gælder for alle nuværende elever - også selv om eleverne måske slutter med udgangen af dette skoleår.

Hvis forældre måtte have en anden forventning til deres saldi, så kontakt venligst skolen. Vi har nogle få betalinger, som vi desværre ikke har kunnet identificere.

De sidste PACE-betalinger bliver først opkrævet i slutningen af juni måned. De skal så betales pr. 1. juli. Husk også på, at betaling af skolepenge skal ske forud. 

Undervisningsrapport

Mandag, den 17. juni hjemsender vi den sidste undervisningsrapport i dette skoleår. Den omhandler PACE-udviklingen siden marts måned og en beskrivelse af elevens udbytte af undervisningen ved udgangen af dette skoleår. Der bliver ingen konsultation i forbindelse med denne rapport. Forældre, som måtte ønske at drøfte indholdet er velkommen til at kontakte os.

 

Sidste skoleuge

Afslutningsfest: Torsdag, den 20. juni 2002 kl. 15:30 - 18. Alle skolens elever og familier inviteres til årets store afslutningsfest.

Sidste skoledag: Fredag, den 21. juni 2002 er den sidste skoledag. Alle skolens elever møder kl. 8:30 til 11. Derefter er der sommerferie, og der er heller ingen pasningsordning denne dag.

Vi glæder os også til disse arrangementer.