NYHEDSBREV
Nr. 18 - 24. maj 2002 

Han holder hele verden

De fleste af os kender gospelsangen: "Han holder hele verden i sin hånd..." Det er Gud, der er tale om. Gud kender hver eneste af os. Han ved, hvor vi går og står, og kender vore tanker og motiver. Han se, hvad vi gør og hvad vi vil. Gud har en plan for hver enkelt af os.

Prøv at smag og se, at Gud er god. Det har været temaet for denne uges morgenandagter. Else Lange har gentagne gange sagt: Vi har hørt det før - mange gange, men det gælder fortsat: Gud er kærlighed, og han er værd at opleve. Gud inviterer os selv til at prøve, smage og se! Gud er god.

Vi glæder os til i morgen at mødes mad skolens familier til en festdag, som vi har planlagt. Temaet for dagen er "Han holder hele verden i sin hånd!".

 

Familiedag på Gideonskolen Lørdag, den 25. maj 2002 kl. 10:00 - 13:30

Vi starter dagen med en familiegudstjeneste, hvor Michael Jensen taler. Derefter følger nogle aktiviteter, som alle kan være med i. Vi benytter det store friareal omkring skolen til disse aktiviteter.

Når vi kommer tilbage spiser alle medbragt skov-turs-mad i familiegrupper. Være opmærksom på skolens ikke-alkohol-politik og ikke-ryge-politik.

Husk på, at det er en skoledag.


 

Afslutning på alpha

I aften er der afslutningsaften for dette forårs alpha-kursus. Det har igen været en dejlig anledning til at formidle skolens kristne tro til interesserede forældre.

Vi forventer at lave et tilsvarende arrangement i efteråret, hvor både nye og gamle forældre inviteres til at deltage.

Tak til Michael Jensen for endnu engang at være formidler at tro og liv til de fremmødte.

NB! Afslutningsfest flyttet til mandag, 3. juni kl. 18:30!
 

 


Afsluttende prøver

På mandag starter de mundtlige prøver for elever på 9. klassetrin.

Den første prøve er mundtlig dansk. Fredag i næste uge er det så tysk, og derefter følger prøverne i fysik, matematik og engelsk.

Vi har tre elever, som skal til prøve. Selv om det ikke er så mange, er forberedelserne lige så omfattende som havde der været 20 elever.

Vi ønsker vore elever rigtig gode prøver.

  
Bonusbutik
 


Program i juni

5. juni - Grundlovsdag er en skoledag. Eleverne skal i skole fra kl. 8:30 til 12:00. Der er ingen pasningsordning. Vær opmærksom på, at bus og tog kører efter helligdagsdrift.

6. juni: Hele skolen skal i Zoologisk have.

7. juni: Skolens elever medvirker ved Brøndby kommunes kulturdage. Vore elever skal synge og danse og vise Gideonskolen ved åbnings ceremonien kl. 13:45 - 15:30. Nærmere besked om dette.

17. juni: Hjemsendelse af Undervisningsrapporter

20. juni: Afslutningsfest for alle skolens elever og forældre kl. 15:30 - ca. 17:30 - med spisning. Der uddeles diplomer og beviser og andre hædersbevisninger.

21. juni: Sidste skoledag - kun for elever, som møder kl. 8:30 - 11:00. Derefter er der sommerferie for alle elever - ingen pasningsordning denne dag.