NYHEDSBREV

Nr. 17 - 17. maj 2002


Glædelig pinse

På søndag er det pinsedag. Det er endnu en af de vigtige kristne højtider. Pinse betyder "halvtreds". Det er pinse 50 dage efter påske. Jesus lovede sine disciple, at han ville sende Helligånden, som skulle være hos dem altid. Jesus var bundet af tid og sted, mens han gik på jorden. Helligånden er overalt og hos alle - altid! Jesus vidste, at hans disciple havde brug for Helligånden - og Jesus ved, at vi har brug for Helligånden.

Disciplene tog imod Helligånden på pinsedag. Helligånden kom til dem på en måde, som de aldrig glemte. Han kom for at give disciplene kraft til at være Jesu vidner i Jerusalem og indtil jordens ender. Disciplene fik frimodighed og fortalte alle, hvem Jesus er. Derfor har vi fået det at vide, og Helligånden vil også give os kraft til at være vidner om Guds store frelse.

Vi har i denne uge fortalt vore elever om baggrunden for pinse - spørg dem, og de vil give jer mange fine forklaringer.

Skolen har lukket på mandag. Det er anden pinsedag - og derfor en traditionel fridag.

Vi ønsker alle vore familier en rigtig glædelig pinse.

 

Årsmøde

I onsdags var der Årsmøde på Gideonskolen. Vi havde en rigtig dejlig aften sammen med de mange forældre.

Skolelederens beretning for 2001 understregede de forandringer og flytninger skolens havde været igennem sidste år. Det blev igen en dejlig anledning til at huske på det, vi har fået i Vallensbæk, og hvordan vi blev hjulpet fra Glostrup og hertil. De mange nye elever, som startede i august 2001 har for langt de flestes vedkommende klaret det rigtig godt og har lært at bruge Gideonskolen med det, den er god til.

Skolens Årsskrift 2001 blev udleveret til de tilstedeværende forældre. Forældre, som var forhindret kan bede om at få det med hjem ved at ringe til skolen eller skrive i kontaktbogen.

Skolens revisor, Søren Jensen, gennemgik regnskabet, og roste det meget. Regnskabet balancerer med et overskud på mere end 300.000,- kr. Revisionen har ikke givet anledning til nogle bemærkninger.

Regnskabet kan rekvireres fra skolens kontor, hvis forældre er interesseret i at se det.

Skolens tilsynsførende, Claus Mester, redegjorde for tilsynet i det forløbne år. Redegørelsen findes i sin fulde ordlyd på skolens web-site.

Valg til bestyrelsen fandt sted med akklamation. Torben Kristensen blev genvalgt til en ny 2-årig periode, og Victor Christensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Tak for et godt møde og for hjælp med bagværk og oprydning. 

Familiedag på Gideonskolen

Lørdag, den 25. maj 2002 kl. 10:00 - 13:30

Vi starter dagen med en familiegudstjeneste. Skolens elever synger og danse, og Michael Jensen taler.

Derefter følger nogle aktiviteter, som alle kan være med i. Vi benytter det store friareal omkring skolen til disse aktiviteter

Når vi kommer tilbage spiser alle medbragt skov-turs-mad i familiegrupper.

Være opmærksom på skolens ikke-alkohol-politik og ikke-ryge-politik.

Husk på, at det er en skoledag.

 

Bonusbutik

I dag har skoledagen været præget af Bonusbutik. Det er en festdag, hvor alle elever kan omsætte deres bonus i "nyttige og sjove ting og sager".Besøg på Toms Chokoladefabrik