NYHEDSBREV

Nr. 08 - 1. marts 2002


Et år i Vallensbæk

I denne uge er det et år siden, at vi flyttede ind i den nye ejendom i Vallensbæk. Det er utroligt, som tiden er gået - og hver er der dog sket meget siden.

Vi har ikke glemt de fantastiske omstændigheder, som gjorde, at det i det hele taget kunne lade sig gøre. Når vi går rundt i vores pragtfulde hus i dag, er det med dyb taknemmelighed til Gud og til de nøglepersoner, som tog initiativet.

Vi har heller ikke glemt den utrolige indsats, som hele forældregruppen udførte, da vi på 1½ dag flyttede skolen fra Gerdasvej 3 til Strandesplanaden 101. Jo, vi har meget at glæder os over sammen og meget at være taknemmelige for. Vi vil ikke glemme Guds velgerninger imod os. 

Besøg af Henry Jakobsen

Meget passen kom vores ven, Henry Jakobsen, på et kort besøg i onsdags på vej til et møde i København. Det var også en anledning til at tale om det utrolige, som skete for et år siden. 

Kulturelt Udvalg

I tirsdags fik vi besøg af Kulturelt Udvalg i Vallensbæk kommune. Udvalget har ønsket at besøge alle kommunes institutioner, og vi er blandt de privilegerede i den forbindelse. Det var en kærkommen anledning til at forny relationer og en stor glæde at vise skolen frem. Vi har en smuk bygning, som er værd at vise.

 

Personalia

Natalie Thom rejser på søndag tilbage til Sydafrika efter næsten et år som missionær i Danmark. Vi vil udtrykke en varm tak til Natalie for hendes hjælp og indsats på Gideonskolen i den forløbne tid. Vi ønsker hende alt godt fremover og Guds rige velsignelse over hendes fremtid i Sydafrika. 

Lisette Jensen begynder igen på mandag. Efter et længere sygefravær er Lisette Jensen ved at være klar igen. Velkommen tilbage, Lisette.

 

Forældrekonsultation

I dag har alle skolens elever modtaget den næste Undervisningsrapport. Den skal bruges som udgangspunkt for forældrekonsultationerne på tirsdag og onsdag i næste uge.

Alle forældre har i denne uge haft lejlighed til at ønske en tid, og i week-end’en vil vi lave tidsplanerne, så de kan sendes med eleverne hjem på mandag. Vi regne med at se alle forældre og byder varmt velkommen til arrangementet.

 

Vigtige papirer sendes hjem

På mandag vil vi sende en del vigtige papirer med eleverne hjem. Vi beder forældrene om at udfylde dem og tage dem med til konsultationen.

Genindskrivning af elever. Alle forældre får mulighed for aktivt at tage stilling til, om de ønsker, at deres dreng eller pige skal fortsætte på Gideonskolen efter sommerferien.

Nyt Alpha-kursus starter på mandag, den 11. marts. Det er åbent for alle forældre - også for dem, som deltog sidste gang. Måske har de lyst til at være med og hjælpe os denne gang.

Praktisk hjælp til Gidenskolen. Vi vil igen opfordre alle forældre til at deltage i skolens praktiske liv på forskellige måder i forhold til den enkeltes tid og øvrige forudsætninger.

 

Store rengøringsdag

Lørdag, den 16. marts 2002 vil vi forsøge at samle mange forældre til en stor indsats på Gideonskolen. Reservér dagen.