NYHEDSBREV

Nr. 07 - 14. februar 2002


Halvårsmøde

Festsalen var fyldt godt op i onsdags til vort halvårsmøde på Gideonskolen.

"Glem ikke alle Hans velgerninger", var budskabet fra Else Lange til os alle sammen. Gud har været så god imod os, og midt i hverdagen med alle dens udfordringer kan vi let glemme alt det, vi har fået både med huset i Vallensbæk og den fine vækst og udvikling generelt.

Ib Johansen gav et tilbageblik til det intensive efterår med de mange møder og samlinger. Blandt de mange nye initiativer var Alpha-kurset, som blev en stor succes.

Vores kontakt til Vallensbæk kommune har været spændende og givende. Også nabokontakten har været positiv, og de mange nye forældre og interesserede har givet liv og en fremdrift i skolens hverdag.

 

  

Medieopmærksomhed

Først på ugen fik vi en lidt uventet omtale i medierne. MetroXpres omtalte de kristne skoler under pres og nævnte specielt A.C.E. skolen. Det blev taget op af TV2-nyhederne, og et team kom til Gideonskolen senere på dagen.

Problemstillinger omkring kønsroller og videnskabsfilosofi blev drøftet med journalisten og bragt i TV om aftenen. Årsagen er den nye lovgivning, som er på vej - affødt af problemstillinger på muslimske skoler. Det kan få virkning også op de kristne friskoler.

Tak til forældre for de mange positive tilbagemeldinger om TV- indslaget.

 

Mere end 4.000,- kr

På Gideonskolen er der indsamlet mere end 4.000,- kr til Trevor Yokos arbejde i Sydafrika. Vi glæder os til at sende dette bidrag til vore venner. Tak til alle elever og forældre, som på mange forskellige måder har bidraget til denne fine hilsen til Sydafrika. 

Genindskrivning

Ved forældremødet blev det oplyst, at forældre skal genindskrive deres børn til næste skoleår. Vi vil gøre det på en enkel måde, da vi forventer, at stort set alle ønsker at deres dreng/pige skal fortsætte til næste skoleår. Vi ønsker at give forældre en anledning til at vurdere året på Gideonskolen. Måske har skolens kristne profil været "for meget", og så skal man have mulighed for at skifte skole, uden at det skal være følsomt.

Sammen med Undervisningsrapporterne vil alle forældre få tilsendt en blanket til genindskrivning af børnene i begyndelsen af marts.

 

Vi vil elske dig tilbage

Ved gudstjeneste i tirsdags fortalte Marianne Riis, at Gud skabte mennesket med en fri vilje, for at det kunne vælge at elske Gud tilbage for den kærlighed, Han viser os.

Vi er ikke robotter eller "dukker", men selvstændige personligheder, som må vælge. At vælge Gud betyder at komme tilbage til Guds bestemmelse med vore liv. 

Nyt Alpha-kursus

Mandag, den 11. marts bliver den første aften til det nye alpha-kursus. Vi skylder en del forældre at gentage kurset - og måske er der endnu flere, som har lyst til at være med. Der bliver sendt nærmere besked til alle forældre snarest.

 

Vinterferie

I næste uge har skolen vinterferie. Velkommen tilbage igen mandag, den 25. februar 2002.