6. ANDET, SOM SKOLEN FINDER VÆSENTLIGT FOR BELYSNING AF SKOLENS UNDERVISNING

 


Gideonskolens hjemmeside præsenterer i øvrigt skolens historie og baggrund samt: