4. RESULTATER AF AKTUELLE EVALUERINGER OG KVALITETEN AF DEN UDBUDTE UNDERVISNING


Rapporter fra Gideonskolens tilsynsførende kan læses her:

TILSYNSRERKLÆRINGER


Årsberetninger fra Gideonskolen kan læses her:

ÅRSBERETNINGER


Elevernes Undervisningsmiljøvurdering:

UVM-SAMMENFATNING